Original Baterija iPhone 6S


Original baterija za iPhone 6S - Preporučamo puniti bateriju kada uređaj signalizira da je ista prazna - Jamstvo vrijedi 6 mjeseci, ne obuhvaća kvarove nastale vanjskim utjecajem kao što su mehanička oštećenja, vlaga i nestručno rukovanje - Reklamacije se podnose na mjestu kupnje proizvoda uz predočenje računa


199,99 kn

Dodali ste trenutno sve raspložive komade ovog artikla u košaricu.